Haayen architecten

visie

De ontwerp - gedachten bepaling voor elk project komt voort uit een specifieke beschouwing over begrippen
verwant aan de EXTERNE SITUATIE en het INTERNE PROGRAMMA VAN EISEN.

Aldus kan het functioneel en esthetisch concept worden gecreëerd met een "eigen" en omgevende ruimtelijke kwaliteit.

Materiaal- en kleurkeuze dienen een versterking te zijn van de sfeerbepaling, 

waarbij overigens de duurzaamheid in onze tijd een belangrijke wegingsfactor zal zijn.